عضویت در جمعیت

در این قسمت میتوانید در تشکیلات جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت عضو شوید

ادامه

اهداف و وظایف

در این قسمت اهداف و وظایف جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت را مشاهده نمایید

ادامه

چارت جمعیت خدمتگزاران

در این قسمت چارت تشکلات جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت را مشاهده نمایید

ادامه

هیئت مدیره

در این قسمت با اعضا هیئت مدیره جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت آشنا شوید

ادامه

اخبار

این جمعیت به منظور خدمت به مردم در عرصه مدیریت شهری ، با تفکر انقلابی و با هدف عدالت در تقسیم امکانات شهری فارق از نگاه سیاسی و ارتباط بین مدیران شهری و مردم تشکیل شده است.