سروری در واکنش به نطق عضو شورا باید اختلافات را حل کنیم:

5/7/2024 1:31:26 PM
سروری در واکنش به نطق عضو شورا باید اختلافات را حل کنیم:

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در دوره قبل درباره اختلاف رؤسای سه قوه، این موضوع را مطرح کردند که باید اختلافات حل شود؛ در واکنشی اظهار کرد: بنده قصد داشتم نکات جدی در مورد نطق آقای شربیانی مطرح کنم؛ اما موارد را خصوصی و به صورت مستقیم با ایشان مطرح خواهم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، پرویز سروری، در دویست و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در طرح تذکری، تأکید کرد: زمانی که انسان نماینده می شود؛ چه بخواهد چه نخواهد، چه کم سن باشد و چه سن دار، پدر مردم تلقی می شود. چرا که منتخب مردم شده تا بتواند منافع آنها را در نظر بگیرد. بسیار مهم است بدانیم که ما در هر رفتار، گفتار و هر عملی که انجام می دهیم؛ بازتاب آن به نفع مردم است یا به ضرر آنها. بنده قصد داشتم نکات جدی در مورد نطق پرمسئله آقای شربیانی مطرح کنم. اما به دلیل تذکرات دلسوزانه و خواسته های رئیس محترم شورا، از ادای آن منصرف شدم و موارد را خصوصی به صورت مستقیم مطرح خواهم کرد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در دوره قبل در دوران اختلاف جدی رؤسای سه قوه، این موضوع را مطرح کردند که باید اختلافات را حل کنند و به مردم پیام وحدت منعکس کنند. بنده مسائل را خصوصی مطرح خواهم کرد و به دلیل احترام به رئیس شورا، فعلاً در این خصوص صحبت نخواهم کرد.

نظرات

    An unhandled error has occurred. Reload 🗙