آیا شهرداری تهران از شرکت ساختمانی چینی اتوبوس برقی سفارش داده است؟

5/13/2024 2:19:58 PM
آیا شهرداری تهران از شرکت ساختمانی چینی اتوبوس برقی سفارش داده است؟

 سخنگوی شهرداری تهران: طبق توافق و خواستۀ طرفین قراداد برای مصون‌ماندن از تبعات تحریم‌های آمریکا قرار شد مفاد قرارداد انتشار عمومی نشود.

آیا شهرداری تهران از شرکت ساختمانی چینی اتوبوس برقی سفارش داده است؟  سخنگوی شهرداری تهران: طبق توافق و خواستۀ طرفین قراداد برای مصون‌ماندن از تبعات تحریم‌های آمریکا قرار شد مفاد قرارداد انتشار عمومی نشود.  اما قراداد به مراجع ذیصلاح داخلی داده شده و بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صمت، نفت و امورخارجه و برخی اعضای شورای شهر در جریان این قراداد قرار گرفته‌اند.   اینکه فردی که مدعی خبرنگاری تحقیقی است چگونه اطلاعات جزئی قرارداد و تصویر آن به صورت یک‌جا در اختیارش قرارگذاشته شده و او هم با هشتگ انگلیسی، طوری که برای رصدگران فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا افشا شود و اسم کامل شرکت را پایین متنش می‌نویسد، موضوعی است که دستگاه‌های امنیتی باید به آن ورود کنند.  محمدخانی در جواب اینکه آیا قرارداد با شرکت ساختمانی صورت گرفته گفت: دوستان گویا نمی‌دانند که شرایط خرید در تحریم چه شرایطی دارد. ما حتماً موضوع را با نهادهای بالادستی و نظارتی هماهنگ کردیم و آن‌ها در بخش‌بخش این موضوع حضور داشتند.  
 

نظرات

    An unhandled error has occurred. Reload 🗙