صادقی تذکر داد:لزوم بررسی کارکرد و عملیات مرکز مطالعات شهرداری تهران

5/7/2024 1:36:42 PM
صادقی تذکر داد:لزوم بررسی کارکرد و عملیات مرکز مطالعات شهرداری تهران

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از کم تعداد بودن پروژه های بارگذاری شده در سایت شفاف، بر لزوم بررسی کارکرد و عملیات مرکز مطالعات شهرداری تأکید کرد.
 

ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، احمد صادقی در دویست و سی و چهارمین جلسه شورا گفت: اینکه پژوهش ها و مطالعات شهرداری در سایت شفاف برای عموم قابل ارایه و دسترسی شده؛ اقدام خوبی است. اما تعداد اندک پژوهش های بارگذاری شده در سال 1402 قابل مقایسه با سالهای قبل نیست و ضرورت دارد شهرداری نسبت به این امر و نیز کارکرد و عملیات مرکز مطالعات شهرداری تهران بررسی های لازم را صورت دهد. 
او افزود: ابتدا روز هلال احمر را به همه امدادگران سخت کوش هلال احمر که کاری جز احیای نفوس بندگان خدا در سخت ترین شرایط ندارند تبریک می گویم و افتخار می کنم که من نیز یک عضو از اعضای از  جمعیت هلال احمر هستم. 
وی در ادامه با اشاره به تذکر ابتدای جلسه ریاست شورا گفت: این تذکر باید نصب العین همه اعضای شورا باشد که  کار باید برای رضای خدا ، خشنودی حضرت صاحب الزمان(عج)، حضرت امام و رهبری باشد و در این صورت است که رضایت مردم نیز در پی خواهد داشت. این بهترین ملاک و معیاری هست برای آنکه در  این زمان های طلایی کار مردم را انجام دهیم. 
صادقی در ادامه تذکر خود گفت: موضوع تذکر من بارگذاری پژوهش ها و مطالعات شهرداری تهران در سایت شفاف است. اینکه پژوهش ها و مطالعات انجام شده برای عموم مردم در دسترس قرار گیرد؛  اقدام ارزشمندی است که توسط شهرداری تهران به انجام رسیده است و  امیدواریم سایر نهاد های عمومی و  دولتی نیز  شهرداری را الگوی خود قرار دهند. امروزه اساتید، دانشجویان و محققان به راحتی می توانند با مراجعه به سایت شفاف از نسخه کامل پژوهش ها و مطالعاتی که شهرداری انجام داده استفاده کنند. 
وی ادامه داد: اما نکته حایز اهمیت این است که  آخرین پژوهش بارگذاری شده مربوط به تاریخ 30 آبان ماه 1402 یعنی 6 ماه قبل است. 
صادقی افزود: اگر علت، مشکل فنی است و این سایت بروز رسانی نشده؛  شهرداری بایستی به فوریت نسبت به حل مشکل اقدام کند. اما اگر مشکل فنی وجود ندارد و هیچ پژوهشی در این مدت انجام نشده یا به نتیجه نرسیده و آماده بارگذاری نیست؛ ضروری است در کارکرد و عملیات مرکز مطالعات بازنگری صورت گیرد.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران گفت:  چطور ممکن است مجموعه شهرداری برای شش ماه هیچ دستاورد قابل ارائه ای نداشته باشد و عجیب تر اینکه در سایت شفاف در سال 1402، در کل فقط 12 پژوهش بارگذاری شده در حالی که  49 پژوهش در 1401 ، 95 پژوهش در 1400،   234 پژوهش در سال  99 و 301 پژوهش در سال 98 انجام شده که با 12 پژوهش سال 1402 قابل مقایسه نیست.
صادقی گفت: به شهرداری تذکر می دهم علاوه بر بررسی و رسیدگی به این موضوع، گزارشی از اقدامات این مرکز و  برنامه اصلاحی شهرداری در خصوص عملکرد مرکز مطالعات برای کمیته شفافیت و نیز شورای شهر  ارسال نمایند.

نظرات

    An unhandled error has occurred. Reload 🗙